Ознака: комисии

КОМИСИЈАТА ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ НА МАЖИТЕ И ЖЕНИТЕ СО НИЗА ИДЕИ ЗА РОДОВАТА ЕДНАКВОСТ

КОМИСИЈАТА ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ НА МАЖИТЕ И ЖЕНИТЕ СО НИЗА ИДЕИ ЗА РОДОВАТА ЕДНАКВОСТ

Во пресрет на 8 Март – Меѓународниот ден на жената, на седницата што ја одржа Комисијата за еднакви можности на жените и мажите, беше направен пресек на досегашните и претстојните активности на планот на родовата еднаквост во Општина Кочани. Досегашните мерки за родова сензибилизација и вклучување на родовите перспективи во општинските програми и планови продолжуваат со…