ИНФОРМАЦИЈА ОД ОРАНЖЕРИИ – ДОБРА ДОО

септември 29, 2022
1 минути

Почитувани,

По објавената информација од Канал 8 за предлогот за нова цена на геотермална вода од 75,61 м3 ние како правен субјект не сме во можност за користење на истата. 

Не постои никаква економска оправданост за користење на геотермалната вода како енергенс. 

Со почит,

Оранжерии – Добра  ДОО