Ознака: месни заедници

ГРАЃАНСКИ ДИЈАЛОЗИ ЗА ОДНОСИТЕ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ ВО КОЧАНИ

ГРАЃАНСКИ ДИЈАЛОЗИ ЗА ОДНОСИТЕ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ ВО КОЧАНИ

Како дел од проектот „Заедно за подобра иднина“, Цивил – Центар за слобода,  во соработка со Општина Кочани организираше јавен настан „Граѓански дијалози за односите меѓу заедниците: предизвици и решенија“. Во присуство на претставнички и претставници на здруженија, локални институции, на бизнис-секторот, политички партии и подмладоци и заинтересирани граѓанки и граѓани, се дебатираше за  актуелните…

ИЗБОР НА НОВИ ЧЛЕНОВИ НА ОРГАНИТЕ ВО МЕСНА ЗАЕДНИЦА ЈАСТРЕБНИК

ИЗБОР НА НОВИ ЧЛЕНОВИ НА ОРГАНИТЕ ВО МЕСНА ЗАЕДНИЦА ЈАСТРЕБНИК

Поради истекот на мандатот на членови на органите на облиците на месната самоуправа, градоначалникот на Општина Кочани Љупчо Папазов донесе одлука за распишување избори за нови органи на месната самоуправа. Согласно Статутот на Општина Кочани, ќе се избираат нови членови на органите на Месната заедница Јастребник. Изборот ќе се изврши на собир на граѓани што…

ИЗБОР НА НОВИ ЧЛЕНОВИ НА ОРГАНИТЕ НА МЕСНАТА ЗАЕДНИЦА ГРДОВЦИ

ИЗБОР НА НОВИ ЧЛЕНОВИ НА ОРГАНИТЕ НА МЕСНАТА ЗАЕДНИЦА ГРДОВЦИ

Поради истекот на мандатот на членови на органите на облиците на месната самоуправа, градоначалникот на Општина Кочани Љупчо Папазов донесе одлука за распишување избори за нови органи на месната самоуправа. Согласно Статутот на Општина Кочани, ќе се избираат нови членови на органите на Месната заедница Грдовци.. Изборот ќе се изврши на собир на граѓани што…

ИЗБОР НА НОВИ ЧЛЕНОВИ НА ОРГАНИТЕ ВО НЕКОЛКУ МЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ВО ОПШТИНА КОЧАНИ

ИЗБОР НА НОВИ ЧЛЕНОВИ НА ОРГАНИТЕ ВО НЕКОЛКУ МЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ВО ОПШТИНА КОЧАНИ

Поради истекот на мандатот на членови на органите на облиците на месната самоуправа, градоначалникот на Општина Кочани Љупчо Папазов донесе одлука за распишување избори за нови органи на месната самоуправа. Согласно Статутот на Општина Кочани, ќе се избираат нови членови на органите на облиците на месна самоуправа за населените места: Полаки, Ново Село, Горно Гратче,…

ПРЕТСТОИ ИЗБОР НА НОВИ ЧЛЕНОВИ НА ОРГАНИТЕ НА НЕКОЛКУ МЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ВО ОПШТИНА КОЧАНИ

ПРЕТСТОИ ИЗБОР НА НОВИ ЧЛЕНОВИ НА ОРГАНИТЕ НА НЕКОЛКУ МЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ВО ОПШТИНА КОЧАНИ

Поради истекот на мандатот на членови на органите на облиците на месната самоуправа, градоначалникот на Општина Кочани Љупчо Папазов донесе одлука за распишување избори за нови органи на месната самоуправа. Согласно Статутот на Општина Кочани, изборот на нови членови ќе се реализира на собири на граѓани, кои во септември се планира да се организираат во…