Ознака: месни заедници

ИЗБОР НА НОВИ ЧЛЕНОВИ НА ОРГАНИТЕ ВО НЕКОЛКУ МЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ВО ОПШТИНА КОЧАНИ

ИЗБОР НА НОВИ ЧЛЕНОВИ НА ОРГАНИТЕ ВО НЕКОЛКУ МЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ВО ОПШТИНА КОЧАНИ

Поради истекот на мандатот на членови на органите на облиците на месната самоуправа, градоначалникот на Општина Кочани Љупчо Папазов донесе одлука за распишување избори за нови органи на месната самоуправа. Согласно Статутот на Општина Кочани, ќе се избираат нови членови на органите на облиците на месна самоуправа за населените места: Полаки, Ново Село, Горно Гратче,…

ПРЕТСТОИ ИЗБОР НА НОВИ ЧЛЕНОВИ НА ОРГАНИТЕ НА НЕКОЛКУ МЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ВО ОПШТИНА КОЧАНИ

ПРЕТСТОИ ИЗБОР НА НОВИ ЧЛЕНОВИ НА ОРГАНИТЕ НА НЕКОЛКУ МЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ВО ОПШТИНА КОЧАНИ

Поради истекот на мандатот на членови на органите на облиците на месната самоуправа, градоначалникот на Општина Кочани Љупчо Папазов донесе одлука за распишување избори за нови органи на месната самоуправа. Согласно Статутот на Општина Кочани, изборот на нови членови ќе се реализира на собири на граѓани, кои во септември се планира да се организираат во…