Ознака: совет

СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ ЈА ОДРЖА 13 СЕДНИЦА

СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ ЈА ОДРЖА 13 СЕДНИЦА

Советот на Општина Кочани ја одржа тринаесеттата редовна седница на која работеше по седум точки од дневниот ред, кој пред самиот почеток беше дополнет Иницијатива за донесување одлука со која престојот и исхраната на децата во ЈОУГД „Павлина Велјанова“ ќе бидат ослободени од партиципација и со Информација за распределените средства по јавниот повик од програмата ReLoaD2. Членовите на…

СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ ЈА ОДРЖА 12 РЕДОВНА СЕДНИЦА

СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ ЈА ОДРЖА 12 РЕДОВНА СЕДНИЦА

Советот на Општина Кочани ја одржа дванаесеттата редовна седница, на чиј дневен ред се најдоа 17 точки. Членовите на Советот донесоа одлуки за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги, јавните службеници кои вршат административни работи и на директорот и  на ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ – Кочани, го усвоија…

СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ ЈА ОДРЖА 11 СЕДНИЦА

СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ ЈА ОДРЖА 11 СЕДНИЦА

Советот на Општина Кочани ја одржа единаесеттата редовна седница на која работеше по пет точки од дневниот ред, одложени од претходната седница. Членовите на Советот ги усвоија измените во развојните програми и ребалансот на Буџетот, кои доаѓаат како резултат на високите сметки за електричната енергија Општина Кочани. Градоначалникот Љупчо Папазов истакна дека со корекциите во…

ОДРЖАНА 10. СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ

ОДРЖАНА 10. СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ

Советот на Општина Кочани ја одржа десеттата редовна седница, на која донесе одлука за основање јавно претпријатие за стопанисување, поставување и одржување на јавно осветлување. На расправата по оваа точка градоначалникот Љупчо Папазов ја истакна итноста од основањето на ова претпријатие, со чија работа очекува заштедите да бидат поголеми од трошоците. Членовите на Советот ги…

СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ ЈА ОДРЖА ДЕВЕТАТА РЕДОВНА СЕДНИЦА

СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ ЈА ОДРЖА ДЕВЕТАТА РЕДОВНА СЕДНИЦА

Советот на Општина Кочани ја одржа деветтата редовна седница, на чиј дневен ред се најдоа 37 точки. Членовите на Советот расправаа по предлог-одлуката за основање јавно претпријатие  за стопанисување, поставување и одржување на јавно осветлување. „Основањето на ова претпријатие е со цел да ги надминеме проблемите со снабдувањето на електрична енергија. Наместо да плаќаме за…

СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ ЈА ОДРЖА СЕДМАТА И ОСМАТА СЕДНИЦА

СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ ЈА ОДРЖА СЕДМАТА И ОСМАТА СЕДНИЦА

Советот на Општина Кочани ја одржа осмата редовна седница, на која ги усвои сите точки што се најдоа на дневниот ред; завршните сметки на општинските основни и средни училишта, на Детската градинка „Павлина Велјанова“ и на Библиотека „Искра“. Беа усвоени и Годишниот план за вработување во СОУ „Гошо Викентиев“ за 2023 година; ивештаите за реализација на…

ПРЕКИНАТА СЕДМАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ

ПРЕКИНАТА СЕДМАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ

На 25 февруари, Советот на Општина Кочани ја започна седмата редовна седница, на која  работеше само по 15 од предложените 21 точка. На седницата беше усвоена Информацијата за санитарно-хигиенската и техничката состојба на предучилишните и училишните установи и на ЈОУ Детска градинка „Павлина Велјанова“ во 2021 година, со заклучок Советот да добие дополнителни информации за…

ПО ДЕСЕТАТА ТОЧКА ПРЕКИНАТА  ШЕСТАТА  РЕДОВНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ

ПО ДЕСЕТАТА ТОЧКА ПРЕКИНАТА ШЕСТАТА РЕДОВНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ

Советот на Општина Кочани денеска ја започна шестата редовна седница. Од предложениот дневен ред со 33 точки, советниците работеа по десет точки, по што претседателот Лазо Митев закажа продолжение за в петок, на 4 февруари. Советот ги усвои информацијата за чистењето на одводните канали и речните корита на подрачјето на општина Кочани во 2021 година…

НА 31 ЈАНУАРИ СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ ЌЕ ЈА ОДРЖИ ШЕСТАТА СЕДНИЦА

НА 31 ЈАНУАРИ СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ ЌЕ ЈА ОДРЖИ ШЕСТАТА СЕДНИЦА

В понеделник, на 31 јануари 2022 година, во салата на Мултикултурниот центар- Кочани, Советот на Општина Кочани ќе ја одржи шестата редовна седница, на чиј предлог-дневен ред се наоѓаат следниве 32 точки: Предлог-планови за запишување на ученици во прва година во  општинските средни училишта „Љупчо Сантов“ и „Гошо Викентиев“ во учебната 2022/23 година Давање согласност на…

СОВЕТНИЦИТЕ ОДЛУЧУВААТ: ЌЕ ДОБИЈАТ ЛИ ОБЈЕКТИ ИМИЊА НА ЗАСЛУЖЕНИ СПОРТИСТИ И ДРУГИ ЛЕГЕНДИ НА КОЧАНИ

СОВЕТНИЦИТЕ ОДЛУЧУВААТ: ЌЕ ДОБИЈАТ ЛИ ОБЈЕКТИ ИМИЊА НА ЗАСЛУЖЕНИ СПОРТИСТИ И ДРУГИ ЛЕГЕНДИ НА КОЧАНИ

На утрешната 5-та седница на Советот  на Општина Кочани советниците ќе бидат пред вистински предизвик. Предлогот на советникот Венко Крстевски како член на Комисијата за образование, спорт и култура даден на вчерашната седница на соодветната Комисија „Градската спортска сала“ во иднина да го носе името „Сашо Лазаров – Чапо“ беше усвоен. Сега останува на преостанатите…