Ознака: совет

СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ ЈА ОДРЖА 14. СЕДНИЦА

СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ ЈА ОДРЖА 14. СЕДНИЦА

Советот на Општина Кочани ја одржа четиринаесеттата редовна седница на која работеше по 27 точки од дневниот ред. Членовите на Советот ги усвоија полугодишните извештаи за реализација на Програмата за работа во областа на располагање со државно градежно земјиште и за работењето на комуналните редари во општинската администрација, предлог-одлуката за измена на распоредот на средствата…

УТРЕ (САБОТА) ВО 07:00 ЧАСОТ – 14. СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ

УТРЕ (САБОТА) ВО 07:00 ЧАСОТ – 14. СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ

Почитувани, Со извинување за промената, Ве известуваме за нова измена на терминот за претстојната седница на Советот. Четиринаесеттата седница на Советот на Општина Кочани, која првично беше закажана за 8 јули 2022 година, ќе се одржи в сабота, на 9 јули, со почеток во 7 часот, во салата на Мултикултурниот центар, со истиот предлог-дневен ред. Општина Кочани

НА 11.ЈУЛИ.2022 ГОДИНА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ ЌЕ ЈА ОДРЖИ 14. СЕДНИЦА

НА 11.ЈУЛИ.2022 ГОДИНА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ ЌЕ ЈА ОДРЖИ 14. СЕДНИЦА

Четиринаесеттата седница на Советот на Општина Кочани, која првично беше закажана за 8 јули 2022 година, ќе се одржи в понеделник, на 11 јули 2022 година, со почеток во 9 часот. На предлог-дневниот ред се наоѓаат следниве точки: Извештај за реализација на Програмата за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на…

СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ ЈА ОДРЖА 13 СЕДНИЦА

СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ ЈА ОДРЖА 13 СЕДНИЦА

Советот на Општина Кочани ја одржа тринаесеттата редовна седница на која работеше по седум точки од дневниот ред, кој пред самиот почеток беше дополнет Иницијатива за донесување одлука со која престојот и исхраната на децата во ЈОУГД „Павлина Велјанова“ ќе бидат ослободени од партиципација и со Информација за распределените средства по јавниот повик од програмата ReLoaD2. Членовите на…

СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ ЈА ОДРЖА 12 РЕДОВНА СЕДНИЦА

СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ ЈА ОДРЖА 12 РЕДОВНА СЕДНИЦА

Советот на Општина Кочани ја одржа дванаесеттата редовна седница, на чиј дневен ред се најдоа 17 точки. Членовите на Советот донесоа одлуки за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги, јавните службеници кои вршат административни работи и на директорот и  на ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ – Кочани, го усвоија…

СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ ЈА ОДРЖА 11 СЕДНИЦА

СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ ЈА ОДРЖА 11 СЕДНИЦА

Советот на Општина Кочани ја одржа единаесеттата редовна седница на која работеше по пет точки од дневниот ред, одложени од претходната седница. Членовите на Советот ги усвоија измените во развојните програми и ребалансот на Буџетот, кои доаѓаат како резултат на високите сметки за електричната енергија Општина Кочани. Градоначалникот Љупчо Папазов истакна дека со корекциите во…

ОДРЖАНА 10. СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ

ОДРЖАНА 10. СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ

Советот на Општина Кочани ја одржа десеттата редовна седница, на која донесе одлука за основање јавно претпријатие за стопанисување, поставување и одржување на јавно осветлување. На расправата по оваа точка градоначалникот Љупчо Папазов ја истакна итноста од основањето на ова претпријатие, со чија работа очекува заштедите да бидат поголеми од трошоците. Членовите на Советот ги…

СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ ЈА ОДРЖА ДЕВЕТАТА РЕДОВНА СЕДНИЦА

СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ ЈА ОДРЖА ДЕВЕТАТА РЕДОВНА СЕДНИЦА

Советот на Општина Кочани ја одржа деветтата редовна седница, на чиј дневен ред се најдоа 37 точки. Членовите на Советот расправаа по предлог-одлуката за основање јавно претпријатие  за стопанисување, поставување и одржување на јавно осветлување. „Основањето на ова претпријатие е со цел да ги надминеме проблемите со снабдувањето на електрична енергија. Наместо да плаќаме за…

СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ ЈА ОДРЖА СЕДМАТА И ОСМАТА СЕДНИЦА

СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ ЈА ОДРЖА СЕДМАТА И ОСМАТА СЕДНИЦА

Советот на Општина Кочани ја одржа осмата редовна седница, на која ги усвои сите точки што се најдоа на дневниот ред; завршните сметки на општинските основни и средни училишта, на Детската градинка „Павлина Велјанова“ и на Библиотека „Искра“. Беа усвоени и Годишниот план за вработување во СОУ „Гошо Викентиев“ за 2023 година; ивештаите за реализација на…

ПРЕКИНАТА СЕДМАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ

ПРЕКИНАТА СЕДМАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ

На 25 февруари, Советот на Општина Кочани ја започна седмата редовна седница, на која  работеше само по 15 од предложените 21 точка. На седницата беше усвоена Информацијата за санитарно-хигиенската и техничката состојба на предучилишните и училишните установи и на ЈОУ Детска градинка „Павлина Велјанова“ во 2021 година, со заклучок Советот да добие дополнителни информации за…