ДА ДОЈДЕ СОПСТВЕНИКОТ И ДА СИ ГИ ПРИБЕРЕ КАБЛИТЕ

јуни 10, 2022
0 минути

Нашиот читател што ни ги испрати трите фотографии во пораката има допишано: „Нека дојде сопственикот веднаш и нека си ги прибере каблите бидејќи утре може да биде доцна“.

Инаку фотографиите се направени во Градскиот Трговски Центар во блокот „Б“ во пролазот кој води до скалите кај големиот паркинг.

Ние само би се надоврзале на пораката „И треба веднаш да дојде“.

С. Ивановски