едукација

ЗАПОЧНА ОБУКАТА ОД НОВИОТ ЦКА-ПХВ ЦИКЛУС НА „ЦРВЕН КРСТ“ – КОЧАНИ

ЗАПОЧНА ОБУКАТА ОД НОВИОТ ЦКА-ПХВ ЦИКЛУС НА „ЦРВЕН КРСТ“ – КОЧАНИ

Во Кочани започнаа обуките од проектот Црвен крст во акција – промоција на хумани вредноти (ЦКА-ПХВ), на локално ниво имплементиран од Општинската организација на Црвен крст – Кочани. Проектот опфаќа обука на 30 младинци од основните и средни училишта од општината, кои ќе добијат знаења за изработка на мали проекти за помош на социјално загрозени…

ОБУКА ЗА ЖЕНИ ПРЕТПРИЕМАЧИ ЗА ЗЕЛЕНО И ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНО ПРОИЗВОДСТВО

ОБУКА ЗА ЖЕНИ ПРЕТПРИЕМАЧИ ЗА ЗЕЛЕНО И ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНО ПРОИЗВОДСТВО

На темата Цели за одржлив развој и циркуларна економија, Програмата за развој на Обединетите нации во соработка со Националната платформа за женско претприемништво одржа работилница во Кочани за градење на капацитетите на жените претприемачки. Дваесетина жени од различни сектори од Кочани, Виница и Зрновци имаа можност да се запознаат со начините како целите за одржлив…

РАБОТИЛНИЦА ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ И ПРЕВЕНЦИЈА ОД РОДОВО БАЗИРАНО НАСИЛСТВО МЕЃУ ДЕЦАТА

РАБОТИЛНИЦА ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ И ПРЕВЕНЦИЈА ОД РОДОВО БАЗИРАНО НАСИЛСТВО МЕЃУ ДЕЦАТА

Како дел од кампањата „16 дена активизам против родово базирано насилство“, Општина Кочани, преку заедничката програма на ЕУ и Советот на Европа – РОМАКТЕД фаза 2, реализираше работилница на тема „Како да го препознаеме и да превенираме родово базираното насилство меѓу децата“. Во интерактивна комуникација со ученици од шесто до деветто одделение од ОУ „Раде Кратовче“,…