ООУ „НИКОЛА КАРЕВ“ – НОВИТЕ КАНЦЕЛАРИИ НА СОЦИОЛОГОТ И ДЕФЕКТОЛОГОТ ПУШТЕНИ ВО УПОТРЕБА.

октомври 18, 2022
1 минути

Во употреба е пуштена новата канцеларија на училишниот Социолог, комплетно нов уреден простор за потребите на нашето училиште. Со ова докажуваме дека работиме за интересите и потребите на училиштето на нашите наставници и ученици.

Исто така денес во употреба ја пуштивме новата канцеларија на училишниот Дефектолог, простор кој беше користен како остава на непотребни и стари училишни материјали,  денес е катче каде што дечињата кои имаат потреба и потешко се вклопуваат во наствниот процес да имаат свое место за побрзо вклопување истиот.

ООУ „Никола Карев“