ПОТПИШАНИ ДОГОВОРИТЕ СО ЛИЦАТА ВКЛУЧЕНИ ВО ПРОГРАМАТА ОКР 2022/2023

јуни 29, 2022
0 минути

Денеска во просториите на венчалната сала беше остварена средба со којашто од една страна беше означен завршетокот на претходната програма Општинско корисна работа 2021/22 година во која беа вклучени 24 лица, како и отпочнување на новата програма 2022/23 година, исто така со 24 вклучени лица.

Програмата финансиски ја поддржаа УНДП и Швајцарска агенција за развој и соработка, а вклучени соработници се Центарот за социјална работа, Центарот за вработување, ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ ОО „Црвен Крст“ Кочани, Здружението на лицата со попреченост и други здруженија.

Придобивките и целта на овој проект се намалување на невработените лица, а со стекнување на обука стануваат конкурентни на пазарот на трудот, додека од друга страна се зголемува социјалната услуга и се подобрува квалитетот на животот на лицата во социјален ризик.