РАБОТЕН СОСТАНОК НА ЦЕНТАРОТ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ И ИНФОРМИРАЊЕ ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЕКО-СВЕСТ

јули 20, 2022
1 минути

Деновиве, градоначалникот Љупчо Папазов оствари работна средба во Центарот за истражување и информирање за животната средина Еко-Свест, со цел разменување мислења и идеи во врска за нови можности за индивидуално и централно греење во Општина Кочани.

Меѓународната мрежа СЕЕ Bankwatch Network заедно со Центарот за истражување и информирање за животната средина Еко-Свест како нејзина членка повеќе од 15 години е дел од проектните активности поврзани со енергетскиот сектор и климатските промени, работатa на промовирање и воспоставување одржливи практики за загревање на домаќинствата.

Целта на работната средба е воспоставување систем за централно греење во Кочани за загревање на кочанските домаќинства, бидејќи Кочани како град поседува голем потенцијал за искористување на модерни технологии засновани на обновливи извори на енергија.

Општина  Кочани