Ознака: централен регистар

СООПШТЕНИЕ ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР ЗА ПРИЕМ НА ГОДИШНИ СМЕТКИ ВО ХАРТИЕНА ФОРМА

СООПШТЕНИЕ ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР ЗА ПРИЕМ НА ГОДИШНИ СМЕТКИ ВО ХАРТИЕНА ФОРМА

Ве информираме дека Централниот регистар на Република Северна Македонија, регионална регистрациона канцеларија Скопје, на 29.02.2024 година (четврток) ќе работи со продолжено работно време и ќе овозможи прием на годишните сметки на правните субјекти за 2023 година од 08.00 до 20.00 часот. На 29.02.2024 година (четврток) од 08.00 до 16.00 часот ќе се овозможи прием на…

СООПШТЕНИЕ ЗА ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ НА ЈАВНОСТА ЗА ЛАЖНО ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА СУБЈЕКТ ВО ИМЕТО НА ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР/ПОНУДУВАЧ НА УСЛУГИ

СООПШТЕНИЕ ЗА ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ НА ЈАВНОСТА ЗА ЛАЖНО ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА СУБЈЕКТ ВО ИМЕТО НА ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР/ПОНУДУВАЧ НА УСЛУГИ

Ја информираме јавноста, дека, откако извесен субјект во името на Централен регистар нудел на правни субјекти извесни услуги, вклучувајќи пакети, сертификати, награди и сл. а притоа информирајќи ги субјектите за нивната деловна состојба, а за услугите барајќи одреден надомест, зад истиот понудувач на наведените услуги НЕ СТОИ Централниот регистар како институција и децидно се оградуваме од било…

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИСТЕК НА РОК ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЈА СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУЖЕНИЈА И ФОНДАЦИИ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИСТЕК НА РОК ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЈА СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУЖЕНИЈА И ФОНДАЦИИ

Ја информираме јавноста во врска со усогласувањето на здруженијата согласно Законот за здруженија и фондации Согласно измените од Законот за здруженија и фондации бр.239/2022, здруженијата се должни во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон да ги усогласат своето име и/или назив, скратено име, програма, цели и дејности, согласно…