Ознака: улици

НОВИ САДНИЦИ НА УЛИЦАТА „ТОДОСИЈА ПАУНОВ“ – КОМПЕНЗАЦИСКО САДЕЊЕ НА ДРВЈА

НОВИ САДНИЦИ НА УЛИЦАТА „ТОДОСИЈА ПАУНОВ“ – КОМПЕНЗАЦИСКО САДЕЊЕ НА ДРВЈА

На улицата „Тодосија Паунов“ на пешачката зона, место на коешто е предвидено и засадување зелена површина, односно дрвја, се засадени низа дрвја кои го разубавија овој простор. Имено, согласно Законот за урбано зеленило, за сечење дрвја во градежна парцела сопственост на физички и правни лица потребно е претходно да се поднесе барање до општината. По…

ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД ОПШТИНА КОЧАНИ ЗА ОБНОВУВАЊЕТО НА ХОРИЗОНТАЛНАТА СИГНАЛИЗАЦИЈА ВО КОЧАНИ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД ОПШТИНА КОЧАНИ ЗА ОБНОВУВАЊЕТО НА ХОРИЗОНТАЛНАТА СИГНАЛИЗАЦИЈА ВО КОЧАНИ

Почитувани, Обновувањето на хоризонталната сигнализација пред почетокот на овогодишната учебна година не е реализирано заради одолговлекување и некомуницирање од страна на избраниот изведувач „Валаски градба“ ДООЕЛ с. Злеово, Радовиш. Имено, Општина Кочани согласно законските регулативи и оперативните планови од Програма за улици и патишта благовремено објави тендерска набавка. По тендерската објава се јавија три економски…

ПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА УЛИЦАТА „РОЗА ПЕТРОВА“

ПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА УЛИЦАТА „РОЗА ПЕТРОВА“

Почнаа активностите за реконструкција на еден километар од коловозот и на тротоарот од улицата „Роза Петрова“. Во тек се интервенции на пешачката зона од десната страна, каде се врши ископ, тампонирање и промена на постојните рабници во должина од 800 метри. Според Драги Илијевски, раководител на Одделението за уредување на градежно земјиште во Општина Кочани,…

СЕ АСФАЛТИРА КРАК И ПАРКИРАЛИШТЕ ОД УЛИЦАТА „РОЗА ПЕТРОВА“

СЕ АСФАЛТИРА КРАК И ПАРКИРАЛИШТЕ ОД УЛИЦАТА „РОЗА ПЕТРОВА“

Завршува уредувањето на крак од улицата „Роза Петрова“ со паркиралиште, во непосредна близина на станбениот комплекс во населбата Калиманова Глава. Стручните служби од Општина Кочани известуваат дека деновиве се работи на асфалтирање и дека досега е поставен асфалт на околу 80 проценти од површината што се уредува. Заради оформување на местата за паркирање, претстои изградба…