Ознака: водовод

ПОСТАВЕНИ И ПАРТЕРНО УРЕДЕНИ НОВИ ЧЕШМИ ЗА ПИЕЊЕ ВОДА

ПОСТАВЕНИ И ПАРТЕРНО УРЕДЕНИ НОВИ ЧЕШМИ ЗА ПИЕЊЕ ВОДА

Во склоп на своите предвидени активности КЈП “Водовод” продолжува со поставување на нови чешми за пиење на вода во Кочани. Денес беше реконструирана старата чешма за пиење на вода на улица “Скопска”, а исто така продолжија и активностите за партерно уредување на претходно поставените чешми во Кочани. Во наредните неколку денови се предвидени активности за…

ПО РЕАКЦИИ НА ГРАЃАНИ НА МЕДИУМИТЕ, САНИРАНИ ОШТЕТУВАЊАТА НА УЛИЦИТЕ „МАКЕДОНСКА“ И „ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“

ПО РЕАКЦИИ НА ГРАЃАНИ НА МЕДИУМИТЕ, САНИРАНИ ОШТЕТУВАЊАТА НА УЛИЦИТЕ „МАКЕДОНСКА“ И „ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“

По објавени реакции на социјалните медиуми од страна на засегнати граѓани во врска со оштетена решетка за одведување на атмосферска вода на улица “Македонска” и неколку оштетувања на улица “Ѓорче Петров” во Кочани, екипите на КЈП “Водовод” денеска излегоа на лице место за утврдување на состојбата и санација на настанатите оштетувања. На улица “Македонска” е…

КЈП „ВОДОВОД“: – ПОСТАВЕНИ НОВИ ЧЕШМИ ЗА ПИЕЊЕ ВОДА

КЈП „ВОДОВОД“: – ПОСТАВЕНИ НОВИ ЧЕШМИ ЗА ПИЕЊЕ ВОДА

КЈП “Водовод” Кочани изминатиот период започна со реализација на дел од програмата за изработка и поставување на чешми за пиење на вода на повеќе локации во Кочани и населените места. Досега по предлози на граѓаните, а во соработка со Општина Кочани се поставени две чешми за пиење на вода и тоа на улица “Страшо Ербапче”…

САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОШТЕТЕНИ ШАХТИ НА КОЛОВОЗИТЕ

САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОШТЕТЕНИ ШАХТИ НА КОЛОВОЗИТЕ

Како дел од предвидените програмските активности, КЈП “Водовод” Кочани во соработка со Општина Кочани и локалната самоуправа, деновиве врши санација и реконструкција на повеќе оштетени капаци на шахти на коловозните ленти во Кочани и населените места. Во рамките на своите предвидени работни активности изминатата седмица КЈП “Водовод” Кочани продолжи со санирање на оштетени шахти на…

КЈП „ВОДОВОД“ – САНИРАН ДЕФЕКТОТ НА УЛИЦАТА „АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ“ ВО КОЧАНИ

КЈП „ВОДОВОД“ – САНИРАН ДЕФЕКТОТ НА УЛИЦАТА „АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ“ ВО КОЧАНИ

Поради дотраеност на постоечкото црево многу често се случуваа дефекти и прекини во водоснабдувањето за околу 20 корисници на оваа улица. Со замената на ново црево со f63 од 16 бара во должина од 370 метри ќе се обезбеди непречена поквалитетна услуга за корисниците на улица “Александар Македонски” во Кочани и намалени трошоци за интервенции…

КЈП „ВОДОВОД“ –  КОЧАНИ, САНАЦИЈА НА ДЕФЕКТ НА УЛИЦА „МАКЕДОНСКА“ ВО КОЧАНИ

КЈП „ВОДОВОД“ – КОЧАНИ, САНАЦИЈА НА ДЕФЕКТ НА УЛИЦА „МАКЕДОНСКА“ ВО КОЧАНИ

По претходно детектиран сериозен дефект на главниот доводен цевковод на улица “Македонска” во Кочани од страна на стручните екипи на КЈП “Водовод” е излезено на лице место. Во рамките на своите надлежности, вработените во Секторот за водовод и канализација заедно со градежните екипи го лоцираа проблемот и истиот навремено го санираа. По извршената интервенција и…

САНАЦИЈА НА ШАХТИ НА УЛИЦА „ТОДОСИЈА ПАУНОВ“ ВО КОЧАНИ

САНАЦИЈА НА ШАХТИ НА УЛИЦА „ТОДОСИЈА ПАУНОВ“ ВО КОЧАНИ

Како дел од програмските активности, КЈП “Водовод” Кочани деновиве изврши санација на неколку оштетени капаци на шахти на коловозните ленти на улица “Теодосија Паунов” во Кочани. Во рамките на своите предвидени работни активности во следниот период КЈП “Водовод” Кочани ќе изврши санирање и на други оштетени капаци на шахти на коловозните ленти и сливни решетки. Поради се…

ИНТЕРВЕНЦИИ НА ВОДОВОДНАТА МРЕЖА НА УЛИЦАТА „БЕЛ КАМЕН“ ВО КОЧАНИ

ИНТЕРВЕНЦИИ НА ВОДОВОДНАТА МРЕЖА НА УЛИЦАТА „БЕЛ КАМЕН“ ВО КОЧАНИ

Во рамките на своите планирани активности за поправка и унапредување на водоводната мрежа, секторот водовод и канализација при КЈП “Водовод” Кочани во претходните неколку денови изврши повеќе интервенции според претходно утврден план и динамика. На улица “Бел камен” во Кочани беше извршена промена на вентил на главна линија. Со ова ќе се овозможи при сопирање…

УРЕДУВАЊЕ НА ТРЕВНИ ПОВРШИНИ ВО ЦЕНТРАЛНОТО ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ

УРЕДУВАЊЕ НА ТРЕВНИ ПОВРШИНИ ВО ЦЕНТРАЛНОТО ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ

Во корелација со Општина Кочани, КЈП „Водовод“ со неговата оператива од  Секторот градско зеленило интензивно работи на косење трева на повеќе локации во градот според предвидениот план и програма. Денес се коси трева на просторот во централното градско подрачје. Вработени од Секторот градско зеленило интензивно работат на уредување  на речното корито и тревните површини околу…

КЈП „ВОДОВОД“ – ДИСЛОКАЦИЈА НА ПОТИСЕН ЦЕВКОВОД

КЈП „ВОДОВОД“ – ДИСЛОКАЦИЈА НА ПОТИСЕН ЦЕВКОВОД

Во рамките на своите предвидени и планирани работни активности, вработените во одделението за оддржување и реконструкција на водоводната  мрежа извршија оперативни активности за дислокација на потисниот цевковод со дијаметар од 250 mm. Причината за реконструкцијата беше наметната поради тоа што во таа точка минува новиот колектор за отпадни води од с. Тркање и истиот ќе…