ВО БИБЛИОТЕКА „ИСКРА“, НЕДЕЛА НА ДЕТЕТО 2022 И ПРОМОЦИЈА НА КНИГАТА „ПОД ФЕНЕРОТ НА ДИОГЕН“

октомври 3, 2022
0 минути

Утре  (Вторник) во Библиотека „Искра“ во Кочани ќе бидат одбележани два културни настани.

09:30 часот – „Недела на детето 2022“, едукативна работилница „Јас и моите детски права“ – организатори ЈОУ Библиотека „Искра“ во соработка со ЈОУ Детска градинка „Павлина Велјанова“ – Кочани

17:00 часот – Промоција на книгата „Под фенерот на Диоген“ од Јане Атанасов.

С. Ивановски