ОПШТИНА КОЧАНИ – ПОВИК ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ИМОТ И КОМУНАЛНИ ТАКСИ

јули 17, 2023
1 минути

Се повикуваат правните и физичките лица – даночни обврзници, да си ги платат заостанатите, а доспеани даночни обврски по основ на данок на имот и комунални такси.

За неплатени обврски за комунална такса до 2022 година, Општина Кочани има законска обврска да ги блокира сметките.

Поради неподмирен даночен долг, обврзниците ќе бидат изложени на трошоци за присилна наплата и камата сметана во износ од 0,01 % од главниот долг за секој ден задоцнување.

Информации кај службениците:

Марија Таушанова-Тошева – 072 275 683

Марија Илиева – 072 306 068

Иван Андов – 072 275 642

Мустафа Саидов – 072 275 697

Општина  Кочани

КОМЕНТАРИТЕ  СО  НАВРЕДЛИВА  СОДРЖИНА  И  ВУЛГАРНОСТИ  ЌЕ  БИДАТ  ИЗБРИШАНИ