ПОКАНА ЗА ЈАВНА ДЕБАТА ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТОТ RELOAD2

декември 15, 2021
1 минути

Во рамките на проектот ReLOaD2 што го реализира Општина Кочани со Програмата за локална демократија – УНДП, на 21.12.2021 година (вторник), со почеток во 12,00 часот, во салата на Советот на општина Кочани (венчална сала), ќе биде одржана Дебата со граѓанските организации од општина Кочани за приоритети на проектите, со цел успешна соработка и имплементирање проекти кои се од интерес на граѓаните и општината. На дебатата ќе бидат разгледани приоритетите од областа на: туризмот, социјалната инклузија, заштита на животната средина и младински иницијативи.

Имено, прифаќањето на апликацијата и вклучувањето на Општина Кочани во реализација на оваа регионална програма на УНДП претставува нов значаен поттик за натамошно унапредување на соработката со граѓанските организации за што Советот на општина Кочани донесе одлука за кофинансирање проекти на граѓански организации во рамките на јавните повици организирани преку Регионалната програма за локална демократија 2 (ReLOaD2). Предвидено е 20% кофинансирање на проектите од страна на  Локалната самоуправа од вкупниот износ на средства на граѓанските организации што ќе бидат распределени во следните три години, во износ од околу 80.000 долари од Програмата за локална демократија.

Општина Кочани