ЗАВРШЕН КОНЦЕРТ НА ФА „МУГРИ“ И ОРКЕСТАРОТ ЗА ИЗВОРНИ НАРОДНИ ПЕСНИ И ОРА ПРИ НУЦК „БЕЛИ МУГРИ” – КОЧАНИ.

октомври 19, 2022
1 минути

Датум: 22.10.2022 година

Време:17:00 часот

Место: „Летна сцена“

На концертот освен ФА „Мугри“ ќе настапат и:

-ФА „Јанко Глигоров“ при ДК „Крсте Мисирков“ (Свети Николе(

-ФА „Велигденски цветови“ с. Јаргулица  (Радовиш)

-КУД „Коле Неделковски“  (Велес)

-Фолклорна група при НУЦК  „Никола Јонков Вапцаров“ – Делчево