ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КОМУНАЛНАТА ТАКСА ЗА ПАРКИРАЊЕ

октомври 17, 2023
1 минути

Почитувани Ве известуваме дека со Одлука на Совет на Општина Кочани бр.09-1743/1 од 27.09.2023 година за изменување на Одлуката за утврдување на висината на комуналната такса за користење на просторот за паркирање на подрачјето на Општина Кочани се изврши измена на висината на комуналната такса за користење на просторот за паркирање на временски ограничените паркинг –простори на моторни возила и тоа:

-20 ден. од час ;

-100,00 ден. од час за паркирање на товарни моторни возила и автобуси;

-30 ден. од час за паркирање приколки;

КЈП,,Водовод,,Кочани

КОМЕНТАРИТЕ  СО  НАВРЕДЛИВА  СОДРЖИНА  И  ВУЛГАРНОСТИ  ЌЕ  БИДАТ  ИЗБРИШАНИ