ПЛАНИРАНИ ПРРЕКИНИ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА 26.10.2022 ГОДИНА (СРЕДА)

октомври 25, 2022
1 минути

За Среда (26.10.2022 година) во Општина Кочани прекини во снабдувањето со електрична енергија  во периодот од:

09:30 – 10:00 часот: Населба          Прокарка, Бензинска пумпа Лукоил, фабрика Антура.

10:00 – 10:30 часот ќе имаат: Објект АСНОМ м.в. Доклевец, и станбени згради кај м.в. Недопирливи, мв. Монополски бавчи, Основен Суд, бензинска пумпа на Макпетрол и објект на Полициска станица – Кочани.

13:00 – 13:30 часот: Територија на Општина Чешиново-Облешево со сите населени места

13:30 – 14:00 часот: објект на „Жито ориз“ и кругот кај Мала Индустриска Зона.