Ознака: евн

ПЛАНИРАНИ ПРРЕКИНИ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА 21.09.2022 ГОДИНА (СРЕДА)

ПЛАНИРАНИ ПРРЕКИНИ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА 21.09.2022 ГОДИНА (СРЕДА)

За Среда (21.09.2022 година) во Општина Кочани прекини во снабдувањето со електрична енергија  во периодот од: 09:30 – 13:00 часот ќе имаат: жителите на село Соколарци, а од 09:00 – 12:00 часот жителите од село Грдовци на влезот од страната на Кочани.

ПЛАНИРАНИ ПРЕКИНИ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА 16.09.2022 ГОДИНА (ПЕТОК)

ПЛАНИРАНИ ПРЕКИНИ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА 16.09.2022 ГОДИНА (ПЕТОК)

За Петок (16.09.2022 година) во Општина Кочани прекини во снабдувањето со електрична енергија  во периодот од: 08:30 – 12:30 часот ќе имаат: улиците: „Д-р Николиќ“ (дел од улицата кај објект на Црвен крст), и „Илинденска“.

ПЛАНИРАНИ ПРЕКИНИ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА 05.09.2022 ГОДИНА (ПОНЕДЕЛНИК)

ПЛАНИРАНИ ПРЕКИНИ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА 05.09.2022 ГОДИНА (ПОНЕДЕЛНИК)

За Понеделник (05.09.2022 година) во Општина Кочани прекини во снабдувањето со електрична енергија  во периодот од: 09:00 – 14:30 часот ќе имаат: улиците: „Роза Петрова“ (кај зграда Белведере), „1-ви Мајк“, „Бел Камен“ (Горниот дел од улицата кај текешински лозја).

ПЛАНИРАНИ ПРРЕКИНИ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА 01.04.2022 ГОДИНА (ПЕТОК)

ПЛАНИРАНИ ПРРЕКИНИ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА 01.04.2022 ГОДИНА (ПЕТОК)

За Петок (01.04.2022 година) во Општина Кочани прекини во снабдувањето со електрична енергија  во периодот од: 09:00 – 12:00 часот ќе имаат: м.в. Калиманова глава – зградите спроти објектот „Белведере“, ул. „Мородвишка Епископија“, ул. „Охридска“, ул. „Скопска (делот спроти станбен комплекс Алекс).

ПЛАНИРАНИ ПРРЕКИНИ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА 04.02.2022 ГОДИНА (ПЕТОК)

ПЛАНИРАНИ ПРРЕКИНИ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА 04.02.2022 ГОДИНА (ПЕТОК)

За Петок (04.02.2022 година) во Општина Кочани прекини во снабдувањето со електрична енергија  во периодот од: 12:00 – 13:30 часот ќе имаат: „Ледер ДООЕЛ“ и СОУ „Гошо Викентиев“ и двата објекта на улица „Тодосија Паунов“ во Кочани.

ЕВН ПРОДОЛЖУВА ДА ГИ МАЛТРЕТИРА ЖИТЕЛИТЕ НА УЛИЦАТА „ЉУПЧО САНТОВ“ И ОКОЛНИТЕ УЛИЧКИ

ЕВН ПРОДОЛЖУВА ДА ГИ МАЛТРЕТИРА ЖИТЕЛИТЕ НА УЛИЦАТА „ЉУПЧО САНТОВ“ И ОКОЛНИТЕ УЛИЧКИ

Неколку години по ред жителите на улицата „Љупчо Сантов“ во Кочани и помалите улички околу неа се соочуваат со проблемот прекин во електричната енергија. Да е ден два можеби нема ни да реагираат, но ако ова се случува во континуитет повеќе години по ред  и секој ден особено во зимскиот период по неколку часови тогаш…

ПЛАНИРАНИ ПРРЕКИНИ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА 16.11.2021 ГОДИНА (ВТОРНИК)

ПЛАНИРАНИ ПРРЕКИНИ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА 16.11.2021 ГОДИНА (ВТОРНИК)

За Вторник (16.11.2021 година) во Општина Кочани прекини во снабдувањето со електрична енергија  во периодот од: 09:00 – 14:00 часот ќе имаат улиците: село Грдовци, околу фабрика „Кочанско поле“.

ПЛАНИРАНИ ПРЕКИНИ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА 05.11.2021 ГОДИНА (ПЕТОК)

ПЛАНИРАНИ ПРЕКИНИ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА 05.11.2021 ГОДИНА (ПЕТОК)

За Петок (05.11.2021 година) во Општина Кочани прекини во снабдувањето со електрична енергија  во периодот од: 08:00 – 15:00 часот ќе имаат улиците: село Бели, улиците: „Роза Петрова (околу зграда Белведере), „1-ви Мај“, „Бел Камен“, „Страшо Ербапче“, „Малина Попиванова“, „Мородвишка Епископија“, Димитрија Лазаров“, „Браќа Миладиновци“, „14-та Бригада“, „Александар Македонски“ и „Христијан Карпош“. Во периодот од…

ПЛАНИРАНИ ПРРЕКИНИ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА 01.11.2021 ГОДИНА (ПОНЕДЕЛНИК)

ПЛАНИРАНИ ПРРЕКИНИ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА 01.11.2021 ГОДИНА (ПОНЕДЕЛНИК)

За Понеделник (01.11.2021 година) во Општина Кочани прекини во снабдувањето со електрична енергија  во периодот од 09:00 – 14:30 часот ќе имаат улиците: ул. „Тодосија Паунов“, од ДК „Бели Мугри“ до кафеана „Два другара“, ДК „Бели Мугри“, ул. „Кеј на Револуцијата“  од мостот до ДК „Бели Мугри“. Кочани, Оперативци

ПЛАНИРАНИ ПРРЕКИНИ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА 28.10.2021 ГОДИНА (ЧЕТВРТОК)

ПЛАНИРАНИ ПРРЕКИНИ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА 28.10.2021 ГОДИНА (ЧЕТВРТОК)

За Четврток (28.10.2021 година) во Општина Кочани прекини во снабдувањето со електрична енергија  во периодот од 07:30 – 11:00 часот ќе имаат улиците: „Стамен Манов“, „Славчо Стојменов“, „Партизанска“ и „Шукри Шаин“ – Ромско маало. Кочани, Оперативци

 • 1
 • 2