ПРОЕКТ НА УСАИД ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ОПШТИНИТЕ ЗА СОБИРАЊЕ НА ПРИХОДИ ОД СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ

јуни 27, 2022
1 минути

Во текот на минатата недела на 22 јуни 2022 година, проектот на УСАИД за Зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите ги претстави успешните меѓународни и домашни практики за ефективно прибирање на општинските приходи од сопствени извори. Исто така беа презентирани предизвиците и препораките за подобрување на општинските приходи од сопствени извори и потребата од подобрување на законската рамка за ова прашање.

На именуваниот настан каде што се истакна и поддршката кон Општина Кочани учествуваа градоначалници, меѓу кои и градоначалникот на Општина Кочани, Љупчо Папазов, претставници од општинските даночни одделенија од партнер-општините и претставници од институциите на централната власт и собраниската Комисија за локална самоуправа.

Претставникот на УСАИД во Северна Македонија, Џејмс Стајн и директорката на Проектот, Гинка Капитанова имаа воведно обраќање, а Данела Арсовска, градоначалничката на Град Скопје, го презентираше ставот на ЗЕЛС во однос на наплатата на приходите од сопствени извори и администрирањето на општинските даноци.

Општина  Кочани