ПРОГРАМА НА НУЦК „БЕЛИ МУГРИ“ КОЧАНИ ВО МЕСЕЦ ЈУЛИ 2023 ГОДИНА

јули 5, 2023
1 минути

05 Јули 2023 година- 20 часот

Концерт на MUSICA VIVA

Музички бисери во класичната музика-

Проект кој е дел од годишната програма на НУЦК”Бели мугри”- Кочани  со целосна финансиска поддрпка од Министерство за култура на РСМ

 

07 Јули 2023 година- 19 и 30 часот

Изложба на ДИМИТАР ЛАЗОВ ЛАВ

(во склоп на проектот ПРЕВЗЕМАЊЕ НА ИЗЛОЖБИ 2023)

 

13 Јули 2023 година- 20 часот

Концерт на FIN PROJECT

Проект кој е дел од годишната програма на НУЦК”Бели мугри”- Кочани  со целосна финансиска поддрпка од Министерство за култура на РСМ

НУЦК „Бели Мугри“ – Кочани