Ознака: информација

ОД  НЕДЕЛА  ЗАПОЧНУВА  ЗИМСКОТО  СМЕТАЊЕ  НА  ВРЕМЕТО

ОД НЕДЕЛА ЗАПОЧНУВА ЗИМСКОТО СМЕТАЊЕ НА ВРЕМЕТО

Во Недела (31 Октомври) ќе почне зимското сметање на времето, кога стрелките на часовниците ќе ги поместиме за еден час наназад. Така стрелките на часовникот во 03:00 часот ќе бидат поместенни еден час наназад. Зимското сметање на времето во Европа ќе трае до последниот викенд во март 2013 година.