ДОНЕСЕНИ ПРВИТЕ ПОДЗЕМНИ КОНТЕЈНЕРИ, НАЈАВЕНО ПОСТАВУВАЊЕ ОД СЛЕДНАТА СЕДМИЦА

ноември 21, 2021
0 минути

Во пресрет на викендот беа донесени првите подземни контејнери, кои според најавите ќе бидат поставени на пет локации во централното градско подрачје. Засега четирите локации се околу Градскиот Трговски Центар а петтата е зад објектот пошта. Целта на овој проект е на самиот почеток да се започне со селектирањето на отпадните материјали кај станбените објекти за колективно домување.

Секој подземен контејнер ќе биде поставен на платформа и под површината ќе содржи четири единици, од кои две за комунален отпад и по една за хартија и за пластика. На тој начин ќе се избегне непријатната миризба, расфрлањето на отпадот, поместувањето и оштетувањето на контејнерите. Од друга страна, ќе се оневозможи фрлањето градежен шут, отпад од големи пакувања и друг кабаст материјал. Подземното складирање на отпадот е модел со кој се создава почиста и поздрава средина.

Празнењето на подземните контејнери ќе се врши со истите транспортни средства на КЈП „Водовод“, на кои ќе биде вградена хидраулична инсталација.

Се очекува овој проект да се прошири и на целото градско подрачје се со цел подобрување на човековата околина.

С. Ивановски