ИЗБОР НА НОВИ ЧЛЕНОВИ ВО МЕСНИ ЗАЕДНИЦИ – ДОЛНИ ПОДЛОГ, НИВИЧАНИ, ПАНТЕЛЕЈ И РАЈЧАНИ

ноември 30, 2022
0 минути

Поради истекот на мандатот на членови на органите на облиците на месната самоуправа, градоначалникот на Општина Кочани Љупчо Папазов донесе одлука за распишување избори за нови органи на месната самоуправа.

Согласно Статутот на Општина Кочани, изборот на нови членови ќе се реализира на собири на граѓани за четири месни заедници, планирани за средината на декември.

На 14 декември, со почеток во 16 ч., собир на граѓани ќе се одржи во селото Нивичани, во училишната зграда, каде ќе се избираат новите членови за месните заедници Нивичани, Пантелеј и Рајчани.

На 15 декември, во 16 ч., во ресторанскиот објект е закажан изборот на нови членови за месната заедница Долни Подлог.