КОЛЕКТОРСКО ПОВРЗУВАЊЕ НА КАНАЛИЗАЦИОНАТА МРЕЖА ОД С. ТРКАЊЕ СО ПРЕЧИСТИТЕЛНАТА СТАНИЦА

септември 6, 2022
1 минути

Деновиве се врши поголем зафат на градежна работна активност, изградба на колекторско поврзување на канализационата мрежа од с. Тркање до Пречистителната станица со бушење под железничката пруга и пристапниот пат.

Станува збор за канализациона мрежа во село Тркање, проект со кој се реши долгогодишен проблем со канализацијата во с. Тркање.

Должината на колекторот е околу 3км, а инвеститор е Швајцарската агенција за економса соработка – СЕКО.

Општина  Кочани