Ознака: мала река

ИНФО ЗА ВОНРЕДЕН ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР ВО КОЧАНИ.

ИНФО ЗА ВОНРЕДЕН ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР ВО КОЧАНИ.

По рекакции на тв медимите и социјалните мрежи во врска со изградба на малата хидроцентрала во заштитеното подрачје Осоговски планини, Кочанско МХЕЦ МАЛА РЕКА со реф.бр.361 од правниот субјект ДИС ЕНЕРГИЈА ДОО Скопје, ДИЖС направи вонреден испекциски надзор на локацијата. Констатирано е дека во моментот на надзор на самата локацијата нема активности, но претходните три…

ПОЧНАА ЛИ ПОДГОТОВКИТЕ ЗА ИЗГРАДБА НА МИНИ ХИДРОЦЕНТРАЛАТА?

ПОЧНАА ЛИ ПОДГОТОВКИТЕ ЗА ИЗГРАДБА НА МИНИ ХИДРОЦЕНТРАЛАТА?

Загрижени граѓани инаку љубители на природата само што ни испратија неколку фотографии на кои јасно се гледа како некој ги уништува природните убавини на Кочани. Како што пишуваат и минатиот викенд тие шетале на овој потег но ништо вакво или слично не забележале, па нивната констатација е дека сето ова е направено во текот на…

КАКО ДА ЈА ПОДЗАБОРАВИВМЕ ХИДРОЦЕНТРАЛАТА НА МАЛА РЕКА

КАКО ДА ЈА ПОДЗАБОРАВИВМЕ ХИДРОЦЕНТРАЛАТА НА МАЛА РЕКА

Очите на екологистите и на Кочанската јавност моментно се свртени кон најголемиот загадувач на воздухот и водата „Пејпар мил“ за што сведочи и веќе закажаната Јавна трибина за во Четврток (30 март). Тоа си е во ред, сите очи и мисли се насочени кон „Пејпар Мил“ но како да ја подзаборавивме желбата на некого за…