Ознака: мала река

КАКО  ДА  ЈА  ПОДЗАБОРАВИВМЕ  ХИДРОЦЕНТРАЛАТА  НА  МАЛА  РЕКА

КАКО ДА ЈА ПОДЗАБОРАВИВМЕ ХИДРОЦЕНТРАЛАТА НА МАЛА РЕКА

Очите на екологистите и на Кочанската јавност моментно се свртени кон најголемиот загадувач на воздухот и водата „Пејпар мил“ за што сведочи и веќе закажаната Јавна трибина за во Четврток (30 март). Тоа си е во ред, сите очи и мисли се насочени кон „Пејпар Мил“ но како да ја подзаборавивме желбата на некого за…