ВО ВТОРНИК, САМОСТОЈНА ИЗЛОЖБА „ДАТА БАЗА“ ОД АВТОРОТ МАРИЈА МИЦОВА ГАЦОВА

ноември 4, 2022
1 минути

Во Националната установа- Центар за култура “Бели мугри”- Кочани  на 08.11.2022 г. во 19.00 часот во „Салон фоаје 2“, ќе биде отворена изложбата на Марија Мицова Гацова насловена „Дата база“, резлутат на нејзините постдипломски студии на Факултетот  за ликовни уметности под менторство на проф. Станко Павлески.

Овој проект е избран за национален интерес во културата за 2022 година , под покровителство на Министерството за култура на РСМ.