ДОУРЕДУВАЊЕ НА ГРАДСКИОТ ПАРК

јули 4, 2022
0 минути

Денеска од страна на Комуналното јавно претпријатие „Водовод“ и Општина Кочани во Градскиот Парк беа поставени дел од новите содржини, односно 15 клупи, 20 корпи за отпадоци и 10 седалки покрај кејот на Кочанска Река.

Во наредниот период кој следува просторот во Градскиот Парк ќе биде збогатен со дополнителни нови содржини.

Општина  Кочани