ШКОЛА ЗА ГИТАРА „SOUND CENTER“ ВРШИ УПИСИ НА УЧЕНИЦИ

септември 20, 2023
1 минути

Школата за гитара „Sound Centar“ врши уписи на ученици за изучување на гитара и ударни инструменти.

Индивидуална или групна настава за

–          Гитара

–          Бас гитара

–          Ударни инструменти

Наставата ја водат Воислав Петров и Емил Милев

Училиштето се наоѓа во склоп на Спортската сала „Сашо Лазарев – Чапо“ во Кочани.

Наставата започнува од 1 октомври.

Телефон за контакт: 077/511-350