Ознака: евн

ПЛАНИРАНИ ПРРЕКИНИ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА 01.11.2021 ГОДИНА (ПОНЕДЕЛНИК)

ПЛАНИРАНИ ПРРЕКИНИ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА 01.11.2021 ГОДИНА (ПОНЕДЕЛНИК)

За Понеделник (01.11.2021 година) во Општина Кочани прекини во снабдувањето со електрична енергија  во периодот од 09:00 – 14:30 часот ќе имаат улиците: ул. „Тодосија Паунов“, од ДК „Бели Мугри“ до кафеана „Два другара“, ДК „Бели Мугри“, ул. „Кеј на Револуцијата“  од мостот до ДК „Бели Мугри“. Кочани, Оперативци

ПЛАНИРАНИ ПРРЕКИНИ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА 28.10.2021 ГОДИНА (ЧЕТВРТОК)

ПЛАНИРАНИ ПРРЕКИНИ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА 28.10.2021 ГОДИНА (ЧЕТВРТОК)

За Четврток (28.10.2021 година) во Општина Кочани прекини во снабдувањето со електрична енергија  во периодот од 07:30 – 11:00 часот ќе имаат улиците: „Стамен Манов“, „Славчо Стојменов“, „Партизанска“ и „Шукри Шаин“ – Ромско маало. Кочани, Оперативци

ПЛАНИРАНИ ПРРЕКИНИ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА 26.10.2021 ГОДИНА (ВТОРНИК)

ПЛАНИРАНИ ПРРЕКИНИ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА 26.10.2021 ГОДИНА (ВТОРНИК)

За Вторник (26.10.2021 година) во Општина Кочани прекини во снабдувањето со електрична енергија  во периодот од 15:00 – 17:00 часот ќе имаат улиците: „Штипски пат“, „Крижевска“, „Унгарска“, м.в. „Кочанско поле“, село Тркање (дел), Оранжерии во село Долни Подлог, фабрика „Амфенол ДООЕЛ“, бензинска станица „Еко Оил“, Фирма ИНТ Трејд, „Алекс – 3 ДООЕЛ“, Печатница „Европа ’92“,…