Ознака: совет

СОВЕТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ – 27-ТА СЕДНИЦА ЗАКАЖАНА ЗА  06. АПРИЛ

СОВЕТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ – 27-ТА СЕДНИЦА ЗАКАЖАНА ЗА 06. АПРИЛ

В четврток, 6 април, со почеток во 11 часот, во Венчалната сала, Советот на Општина Кочани ќе ја одржи 27. седница. На предлог-дневниот ред се следниве точки: Предлог-одлука за донесување Урбанистички план вон населено место со намена Е1.13 површински соларни и фотоволтаични електрани во м.в. Страна, КО Тркање и пристапен пат низ м.в. Средни Рид,…

ПОСТАПКА ЗА ФОРМИРАЊЕ ЖЕНСКИ СОВЕТ ЗА ПРЕТПРИЕМНИШТВО

ПОСТАПКА ЗА ФОРМИРАЊЕ ЖЕНСКИ СОВЕТ ЗА ПРЕТПРИЕМНИШТВО

По иницијатива на Националната платформа за женско претприемништво, денеска во Општина Кочани се одржа иницијативен состанок за формирање Совет за женско претприемништво за микрорегионот Кочани, Виница и Зрновци. На состанокот присуствуваа претставнички на бизнис-секторот, единиците на локалната самоуправа, граѓански организации и на младите. Во присуство на градоначалникот на Општина Кочани Љупчо Папазов  беше истакната целта…

ОДРЖАНА 26 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ

ОДРЖАНА 26 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ

Советот на Општина Кочани ја одржа 26. седница на чиј дневен ред се најдоа пет точки, сите поврзани со одобрување финансиско учество на Општина Кочани при апликација на проекти. Советот едногласно ја усвои одлуката Општина Кочани да кофинансира во проектот „Реконструкција на дел од ул. ‘Стамен Манов’“, кој ќе биде поднесен до Министерството за транспорт…

СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ ЈА ОДРЖА 25. СЕДНИЦА

СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ ЈА ОДРЖА 25. СЕДНИЦА

На 25. седница Советот на Општина Кочани разгледуваше 35 точки. Членовите на Советот ги усвоија завршните сметки на основните и на средните општински училишта, на Јавната општинска установа библиотека „Искра“; годишната сметка на Буџетот на Општина Кочани и годишниот извештај на Општина Кочани за 2022 година. Советот ја усвои и предложената измена на распоредот на…

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОСЕЧНИ ЦЕНИ НА ГРАДЕЖНО И ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА КОЧАНИ ЗА 2023 ГОДИНА

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОСЕЧНИ ЦЕНИ НА ГРАДЕЖНО И ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА КОЧАНИ ЗА 2023 ГОДИНА

Како една од точките од Дневниот ред на следната 25-та седница на Советот на Општина Кочани ќе биде и Предолг Одлика за утврдување на просечни цени на градежно земјиште и земјоделско земјиште за подрачјето на Општина Кочани за 2023 година. Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл….

СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ ЈА ОДРЖА 24. РЕДОВНА СЕДНИЦА

СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ ЈА ОДРЖА 24. РЕДОВНА СЕДНИЦА

Советот на Општина Кочани ја одржа 24. седница, чиј првичен предлог-дневен ред на почетокот беше проширен со две од предложените шест нови точки. Членовите на Советот го усвоија Извештајот за извршување на Буџетот на Општина Кочани за IV квартал од 2022 година. Стручните служби од Секторот за финансии образложија дека вкупниот буџет за 2022 година…

СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ ЈА ОДРЖА 23. СЕДНИЦА – ДОНЕСЕН БУЏЕТОТ ЗА 2023 ГОДИНА

СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ ЈА ОДРЖА 23. СЕДНИЦА – ДОНЕСЕН БУЏЕТОТ ЗА 2023 ГОДИНА

Советот на Општина Кочани ја одржа последната седница за оваа календарска година. Со 12 гласа „за“ и еден „воздржан“, на 23. седница беше донесен Буџетот на Општина Кочани. Наредната година вкупниот буџет е проектиран на 707.265.000 денари, а основниот буџет е 271.121.000 денари. Капиталните расходи по програми се планирани со 43,63 %, а тековно-оперативните расходи…

КОЈ ГО КОЧИ ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО ИМИЊА НА УЛИЦИ, МОСТОВИ И ДРУГИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ ВО ОПШТИНА КОЧАНИ?

КОЈ ГО КОЧИ ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО ИМИЊА НА УЛИЦИ, МОСТОВИ И ДРУГИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ ВО ОПШТИНА КОЧАНИ?

Кој е кочничарот во Општина Кочани што не сака досега да се именуваат улици, мостови и други инфраструктурни објекти во Општина Кочани со имиња на наши сограѓани кои секој на свој начин оставиле траен белег во општината. Уште пред минатата и минатата година беа доставени предлози до Советот на Општина Кочани а потоа беше направена…

СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ ЈА ОДРЖА 22. РЕДОВНА СЕДНИЦА

СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ ЈА ОДРЖА 22. РЕДОВНА СЕДНИЦА

Советот на Општина Кочани ја одржа 22. редовна седница, на чиј дневен ред се најдоа шест точки. Советот ја усвои одлуката за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Кочани за 2022 година, како и одлуките за воспоставување соработка, за формирање заедничка комисија за соработка меѓу Општина Кочани и општините од Источниот плански…

СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ ЈА ОДРЖА 21. СЕДНИЦА

СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ ЈА ОДРЖА 21. СЕДНИЦА

Советот на Општина Кочани ја одржа 21. седница на чиј предлог-дневен ред се најдоа две точки. Со 18 гласа „за“, Советот донесе заклучок за прифаќање на  решението за запирање на објавувањето на Одлуката за доделување еднократна финансиска помош на локалните телевизии: ТВ Канал 8  и Телевизија Кочани – ЛД. По гласањето, на предлог на претседателот…