Ознака: совет

НА СВЕЧЕНАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ ДОДЕЛЕНИ НАЈВИСОКИТЕ ОПШТИНСКИ НАГРАДИ

НА СВЕЧЕНАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ ДОДЕЛЕНИ НАЈВИСОКИТЕ ОПШТИНСКИ НАГРАДИ

Синоќа, 7 Септември по повод денот на ослободувањето на Кочани, со почеток во 19:00 часот во Мултикултурниот центар се одржа Свечената седница на Советот на Општина Кочани. На одржаната свечена седница градоначалникот Љупчо Папазов имаше обраќање во кое беа истакнати постигнувањата во изминатиот период, а беа доделени и највисоките општински награди. Според одлуката на одборот…

СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ ЈА ОДРЖА 16. РЕДОВНА СЕДНИЦА

СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ ЈА ОДРЖА 16. РЕДОВНА СЕДНИЦА

Советот на Општина Кочани ја одржа 16. редовна седница, чиј првичен предлог-дневен ред од 30 точки беше дополнет со нови три точки. Мнозинството во Советот ја усвои Информацијата за невремето од 24 јули оваа година во Кочани и настанатите штети од него. Општинските служби соопштија дека во соодветниот рок пристигнале 108 пријави од физички и правни…

СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ ЈА ОДРЖА 15. СЕДНИЦА

СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ ЈА ОДРЖА 15. СЕДНИЦА

Советот на Општина Кочани на 15. редовна седница ја прифати Предлог-одлуката за утврдување на приоритет и сопствено учество – кофинансирање на проектот „Паметно мерење и управување на енергијата во системот за јавно осветлување“. Со оваа одлука, Советот ѝ одобри на Општина Кочани да издвои 20 % од вкупната сума на проектот и да аплицира на…

СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ ЈА ОДРЖА 14. СЕДНИЦА

СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ ЈА ОДРЖА 14. СЕДНИЦА

Советот на Општина Кочани ја одржа четиринаесеттата редовна седница на која работеше по 27 точки од дневниот ред. Членовите на Советот ги усвоија полугодишните извештаи за реализација на Програмата за работа во областа на располагање со државно градежно земјиште и за работењето на комуналните редари во општинската администрација, предлог-одлуката за измена на распоредот на средствата…

УТРЕ (САБОТА) ВО 07:00 ЧАСОТ – 14. СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ

УТРЕ (САБОТА) ВО 07:00 ЧАСОТ – 14. СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ

Почитувани, Со извинување за промената, Ве известуваме за нова измена на терминот за претстојната седница на Советот. Четиринаесеттата седница на Советот на Општина Кочани, која првично беше закажана за 8 јули 2022 година, ќе се одржи в сабота, на 9 јули, со почеток во 7 часот, во салата на Мултикултурниот центар, со истиот предлог-дневен ред. Општина Кочани

НА 11.ЈУЛИ.2022 ГОДИНА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ ЌЕ ЈА ОДРЖИ 14. СЕДНИЦА

НА 11.ЈУЛИ.2022 ГОДИНА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ ЌЕ ЈА ОДРЖИ 14. СЕДНИЦА

Четиринаесеттата седница на Советот на Општина Кочани, која првично беше закажана за 8 јули 2022 година, ќе се одржи в понеделник, на 11 јули 2022 година, со почеток во 9 часот. На предлог-дневниот ред се наоѓаат следниве точки: Извештај за реализација на Програмата за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на…

СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ ЈА ОДРЖА 13 СЕДНИЦА

СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ ЈА ОДРЖА 13 СЕДНИЦА

Советот на Општина Кочани ја одржа тринаесеттата редовна седница на која работеше по седум точки од дневниот ред, кој пред самиот почеток беше дополнет Иницијатива за донесување одлука со која престојот и исхраната на децата во ЈОУГД „Павлина Велјанова“ ќе бидат ослободени од партиципација и со Информација за распределените средства по јавниот повик од програмата ReLoaD2. Членовите на…

СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ ЈА ОДРЖА 12 РЕДОВНА СЕДНИЦА

СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ ЈА ОДРЖА 12 РЕДОВНА СЕДНИЦА

Советот на Општина Кочани ја одржа дванаесеттата редовна седница, на чиј дневен ред се најдоа 17 точки. Членовите на Советот донесоа одлуки за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги, јавните службеници кои вршат административни работи и на директорот и  на ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ – Кочани, го усвоија…

СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ ЈА ОДРЖА 11 СЕДНИЦА

СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ ЈА ОДРЖА 11 СЕДНИЦА

Советот на Општина Кочани ја одржа единаесеттата редовна седница на која работеше по пет точки од дневниот ред, одложени од претходната седница. Членовите на Советот ги усвоија измените во развојните програми и ребалансот на Буџетот, кои доаѓаат како резултат на високите сметки за електричната енергија Општина Кочани. Градоначалникот Љупчо Папазов истакна дека со корекциите во…

ОДРЖАНА 10. СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ

ОДРЖАНА 10. СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ

Советот на Општина Кочани ја одржа десеттата редовна седница, на која донесе одлука за основање јавно претпријатие за стопанисување, поставување и одржување на јавно осветлување. На расправата по оваа точка градоначалникот Љупчо Папазов ја истакна итноста од основањето на ова претпријатие, со чија работа очекува заштедите да бидат поголеми од трошоците. Членовите на Советот ги…