ВЛАДИМИР ЧЕП ДАНИЛОВ НОВ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОО НА СДСМ КОЧАНИ

март 6, 2022
0 минути

Како што сме информирани Владимир Данилов е назначен за нов претседател на ОО на СДСМ _ Кочани.

Од повеќето предложени кандидати во Скопје биле повикани најпрвин седум за да потоа има интервју со четворица: Жаклина Паунова Анѓелковиќ, Игор Христов, Миле Андонов и Владимир Данилов подоцна и Гоце Серафимов кој од оправдани причини не бил со останатите.

По дадените одговори од нивна страна на поставените прашања комисијата одлучила довербата да ја води во идните четири години ОО на СДСМ Кочани му биде доверена на Владимир Данилов.

Се чека и официјална промоција на новата функција.

С. Ивановски