СОВЕТОТ ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧНИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН ГО ИЗБРА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА МИЛЕ ПЕТКОВ ЗА НОВ ПРЕТСЕДАТЕЛ

ноември 9, 2023
0 минути

Во Кочани, во салата за состаноци во општинската зграда, Советот за развој на Источниот плански регион ја одржа тринаесеттата седница.

На седницата Советот ги усвои измените на финансискиот план на Центарот за развој на Источниот плански регион за 2023 година, донесе одлука за преотстапување на изградениот објект „Партерно уредување во склоп на објектот Дом на млади – Штип“; а го  донесе и Правилникот за плати и надоместоци на вработените во Центарот за развој на Источниот плански регион.

На седницата во Кочани, за претседател на Советот за развој на Источниот плански регион, сметано од 21 ноември 2023 година, е избран Миле Петков, градоначалник на Општина Виница. Петков доби мандат од една година, а доаѓа на местото на актуелниот претседател на Советот Љупчо Папазов, градоначалник на Општина Кочани.  Со законските измени од 2021 година, претседателите на советите за развој на планските региони имаат мандат од една година, без право на повторен избор.

Општина  Кочани

КОМЕНТАРИТЕ  СО  НАВРЕДЛИВА  СОДРЖИНА  И  ВУЛГАРНОСТИ  ЌЕ  БИДАТ  ИЗБРИШАНИ