Ознака: улици

ДЕФЕКТИТЕ ОТСТРАНЕТИ, УЛИЦИТЕ РАСКОПАНИ

ДЕФЕКТИТЕ ОТСТРАНЕТИ, УЛИЦИТЕ РАСКОПАНИ

Дел од граѓаните на Кочани и од учесниците во сообраќајот деновиве добивме неколку дојави за раскопаните улици во централното градско подрачје. „Има ли некој во општината што ќе се заземе да се реши ова или ќе се остави времето да го поправи “? вака гласеше пораката од наш сограѓанин кој денес нашол доволно време, на…

ПОСТАВЕНИ  НОВИ СЛИВНИ РЕШЕТКИ ЗА АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА НА ПОВЕЌЕ ЛОКАЦИИ ВО ГРАДОТ

ПОСТАВЕНИ НОВИ СЛИВНИ РЕШЕТКИ ЗА АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА НА ПОВЕЌЕ ЛОКАЦИИ ВО ГРАДОТ

Во изминатиот период интензивно се работеше на поставување нови сливни решетки на атмосферската канализација на повеќе локации во градот. На улицата „Страшо Ербапче“ поставени се две нови сливни решетки, една на местото каде се вкрстува улицата „Страшо Ербапче“ со улицата „Роза Петрова“, а една на местото каде се вкрстува со улицата „Мородвиска Епископија“. Нова сливна…

РЕАКЦИЈА: „НОВАТА УЛИЦА „ЈОРДАН ЗАФИРОВ“ БЕЗ ОДВОД НА АТМОСФЕРСКА ВОДА

РЕАКЦИЈА: „НОВАТА УЛИЦА „ЈОРДАН ЗАФИРОВ“ БЕЗ ОДВОД НА АТМОСФЕРСКА ВОДА

„На новоизградената улица Јордан Зафиров нема поставено ниту една атмосферска решетка за одвод на атмосферската вода, туку некое измислено решение со поместување на дел од ивичњаците. После секој дожд улицата е поплавена ша тешко е за поминување со возила  а за пешаци и да не зборуваме“, така гласи реакцијата што ја добивме од наши сограѓани…

ГРАДЕЖНИ АКТИВНОСТИ И ХОРТИКУЛТУРНО УРЕДУВАЊЕ НА ПОВЕЌЕ ЛОКАЦИИ ВО ГРАДОТ

ГРАДЕЖНИ АКТИВНОСТИ И ХОРТИКУЛТУРНО УРЕДУВАЊЕ НА ПОВЕЌЕ ЛОКАЦИИ ВО ГРАДОТ

Општина Кочани изврши градежни активности и хортикултурно уредување на повеќе локации во градот. На потегот на кејот на Кочанска Река кон месноста Бавчалук, Општина Кочани го расчисти и уреди тротоарскиот простор и кејот на реката од нараснатата вегетација. Покрај шеталиштето беа изработени мурали и графити. Истовремено се работи на изградба на високи потпорни ѕидови. Изградени…

ЗАПОЧНА АСФАЛТИРАЊЕТО НА УЛИЦАТА „ЈОРДАН ЗАФИРОВ“

ЗАПОЧНА АСФАЛТИРАЊЕТО НА УЛИЦАТА „ЈОРДАН ЗАФИРОВ“

Денеска започна асфалтирањето на улицата „Јордан Зафиров“ во должина од 300 метри и ширина од 5 метри. Претходно при изградбата на улицата беа извршени подготовките пред асфалтирање, како што се нивелирање шахти, поставување на улични ивичњаци итн. Во склоп на изградбата на завршетокот на улицата изграден е и паркинг простор наменет за повеќе возила. Работите…

ПЕРИОДИЧНО ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА И УЛИЦИ

ПЕРИОДИЧНО ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА И УЛИЦИ

Почитувани учесници во сообраќајот, Во тек е периодичното одржување на јавните патишта и улици. Општина Кочани парцијално поставува нова и ја менува дотрајаната вертикална сигнализација. Со подобрување на временските услови денес започнува бележењето на хоризонталната сигнализација. За непречено и брзо завршување на работите кои се од јавен интерес и за зголемување на безбедноста во сообраќајот…

ЗАПОЧНА РАБОТИТЕ НА УЛИЦАТА „СМИЛЕВСКИ КОНГРЕС“

ЗАПОЧНА РАБОТИТЕ НА УЛИЦАТА „СМИЛЕВСКИ КОНГРЕС“

Деновиве започна изградбата на улицата „Смилевски конгрес“ во населба Драчевик, во должина од 186 метри и ширина од 6 метри. Во склоп на градежните активности ќе биде извршен машински ископ на земја, тампонски слој од дробен камен и асфалтирање. На десната страна од улицата ќе биде изработен и тротоар од бекатон плочки. Изградбата на улицата…

ГРАДЕЖНИ АКТИВНОСТИ НА ДВЕ УЛИЦИ – ВО КОЧАНИ И ВО СЕЛО ТРКАЊЕ

ГРАДЕЖНИ АКТИВНОСТИ НА ДВЕ УЛИЦИ – ВО КОЧАНИ И ВО СЕЛО ТРКАЊЕ

Започна реконструкцијата на улицата „Јордан Зафиров“ и подготовките за асфалтирање. Деновиве беше извршено тампонирање на дел од улицата, а во периодот којшто следува ќе бидат поставени ивичњаци. Истовремено започна тампонирањето и на дел од улицата „Маршал Тито“ во с. Тркање. Општина  Кочани  

ДОБРО Е, ЈА ИСПРАВИЈА ГРЕШКАТА И ДЕЛ ОД УЛИЦИТЕ ПОЧНАА ДА СЕ ЧИСТАТ

ДОБРО Е, ЈА ИСПРАВИЈА ГРЕШКАТА И ДЕЛ ОД УЛИЦИТЕ ПОЧНАА ДА СЕ ЧИСТАТ

Кога политиката ќе ги вмеша прстите секаде некои работи почнуваат да одат во погрешен насока. Имено, изминатите години се научивме колку-толку улиците да ни бидат многу почисти од оние кои секојдневно ги гледавме по завршувањето на локалните избори. Една од причините беше смената на раководителот на одделението за одржување хигиена на улиците низ градот Аки…

ТРОТОАРИ ИМА НО ПОРАДИ ВИСОКАТА ТРЕВА НЕ СЕ КОРИСТАТ

ТРОТОАРИ ИМА НО ПОРАДИ ВИСОКАТА ТРЕВА НЕ СЕ КОРИСТАТ

Ова се фотографии од улицата „Кирил и Методиј“ направени зад „Општа Болница“ Кочани. Тротоари има но како да се користат кога се обраснати со трева па минувачите меѓу кои и дечиња мора да се движат по самата улица по која постојано поминуваат возила. Жителите ни кажаа дека овде одамна нема поминато ниту една од екипите…